Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník samosprávy pro kulturu

Charakteristika

Samostatný pracovník samosprávy pro kulturu poskytuje metodickou pomoc a vykonává odborné činnosti na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Komplexní zajišťování procesu financování oblasti kultury.
  • Poskytování odborné a metodické pomoci pracovníkům v kultuře a obecním úřadům.
  • Příprava a zabezpečení podkladů pro jednání kulturní komise.
  • Řešení připomínek, požadavků, námětů a stížností občanů a organizací.
  • Spolupráce s dalšími odbory při zpracování investičních záměrů, rozpočtového výhledu a podkladů pro rozhodování o nakládání s majetkem regionu na úseku kultury.
  • Vedení příslušné dokumentace a evidence.
  • Zabezpečování spolupráce s kulturními organizacemi.
  • Zpracovávání podkladů pro rozhodování samosprávního orgánů v oblasti poskytování dotací.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33437 - Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 28 779 25 515

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.