Přeskočit navigaci

Samostatný stavební technik samosprávy

Charakteristika

Samostatný stavební technik samosprávy zajišťuje dílčí odborné činnosti v oblasti přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu.
 • Kontrola postupu prací, kvality a vedení stavebního deníku.
 • Metodické řízení provádění veřejných obchodních soutěží a zadávání veřejných zakázek.
 • Organizace a účast kontrolních dnů, příprava příslušných dokladů.
 • Příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracování zápisů a protokolů o předání staveb.
 • Spolupráce s řediteli příspěvkových organizací v oblasti údržby a běžných a generálních oprav.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vykonávání funkce stavebního dozoru.
 • Zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace.
 • Zajišťování podkladů k provedení úřední kolaudace předaného objektu.
 • Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby.
 • Zajišťování spolupráce mezi dodavatelem, projektantem a investorem.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 24 943 28 153
31124 - Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu 31 165 29 161

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.