Přeskočit navigaci

Specialista živnostenského samosprávního úřadu

Charakteristika

Specialista živnostenského samosprávního úřadu zajišťuje a koordinuje činnosti v oblasti registrace živností a živnostenské kontroly spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Dozor, kontrola, ukládání sankcí nad živnostenským podnikáním podle příslušných předpisů.
 • Kontrola správnosti vedení administrativní agendy.
 • Kontrola výkonu státní správy na svěřeném úseku u obecních živnostenských úřadů.
 • Koordinace a usměrňování obecních živnostenských úřadů ve správním obvodu na úseku živností a živnostenského rejstříku.
 • Koordinace zpracovávání metodiky kraje pro jednotlivé živnosti, navrhování a předkládání postupu při jejich vydávání a změnách.
 • Metodická pomoc obecním živnostenským úřadům v oblasti kontroly, zajišťování zpracování metodiky a její aktualizace.
 • Poskytování metodické pomoci obecním živnostenským úřadům.
 • Provádění řízení o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů I. stupně v územním obvodu kraje.
 • Přezkoumávání rozhodnutí obecních živnostenských úřadů.
 • Spolupráce s MPO a s příslušnými správními úřady.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zastupování úřadu před soudy.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.