Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník živnostenského samosprávního úřadu

Charakteristika

Samostatný pracovník živnostenského samosprávního úřadu zajišťuje metodickou, poradenskou a kontrolní činnost v oblasti živností spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Dozorová činnost u podnikatelských subjektů a koncesovaných živností.
 • Organizace a kontrola vstupů a výstupů automatizovaného zpracování údajů živnostenského rejstříku.
 • Poskytování konzultací právnickým a fyzickým osobám na úseku živnostenské kontroly.
 • Usměrňování obecních úřadů v oblasti živností a živnostenského rejstříku.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výkon státní správy na svěřeném úseku u obecních živnostenských úřadů.
 • Vyřizování petic, stížností a podnětů.
 • Vyřizování žádostí o založení, změnách a zrušení živnostenských oprávnění a jiných skutečnostech registrace živností.
 • Zabezpečování zpracovávání metodiky kraje pro jednotlivé živnosti, navrhování a předkládání postupu při jejich vydávání a změnách.
 • Zajištění komplexní odborné agendy na úseku živnostenského podnikání.
 • Zpracovávání plánů kontrol, vyhodnocování kontrolní činnosti.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.