Přeskočit navigaci

Pracovník kontroly živností samosprávního úřadu

Charakteristika

Pracovník kontroly živností samosprávního úřadu vykonává kontrolní činnost v oblasti živností spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Dozorová činnost nad dodržováním povinností vůči spotřebiteli při prodeji výrobků a poskytování služeb.
  • Kompletace dokumentace z provedených kontrolních šetření, kompletace spisů ze správních řízení včetně zpracování seznamu písemností, vyznačování doložky právní moci u rozhodnutí vydaných oddělením kontrolně-správním.
  • Šetření stížností a podnětů.
  • Ukládání pokuty v blokovém řízení za porušení zákona o živnostenském podnikání.
  • Vedení evidence o uložených blokových pokutách a pokutách uložených ve správním řízení.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vkládání údajů z kontrolních šetření a udělování pokut do elektronické evidence živnostenského rejstříku.
  • Vypracování protokolů z prováděných kontrol.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4419 - Úředníci jinde neuvedení 00 27 809
44199 - Ostatní úředníci jinde neuvedení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.