Přeskočit navigaci

Pracovník registrace živností samosprávního úřadu

Charakteristika

Pracovník registrace živností samosprávního úřadu zajišťuje agendu v oblasti registrace živností spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

 • Kompletace spisů, kontrola náležitostí, vypracovávání seznamu písemností do spisů.
 • Poskytování konzultací právnickým a fyzickým osobám v oblasti živností.
 • Poskytování metodické pomoci obecním živnostenským úřadům.
 • Příjem ohlášení fyzických, právnických a zahraničních osob pro živnosti řemeslné, vázané, koncesované a volné.
 • Spolupráce s oddělením evidence a informačních systémů odboru živností MPO.
 • Spolupráce s příslušnými správními úřady, hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy, sdruženími a společenstvy.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení živnostenského rejstříku.
 • Vydávání živnostenských listů, koncesních listin, vyznačování doložky právní moci.
 • Zabezpečování třídění a ukládání písemností do systému elektronických služebních dokumentů.
 • Zpracovávání podkladů pro rozhodování o udělení koncese, zrušení živnostenských oprávnění apod.
 • Zpracovávání přehledů živnostenského podnikání, zajišťování statistických údajů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4419 - Úředníci jinde neuvedení 00 27 809
44199 - Ostatní úředníci jinde neuvedení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.