Přeskočit navigaci

Pracovník živnostenského samosprávního úřadu

Charakteristika

Pracovník živnostenského samosprávního úřadu zajišťuje odborné práce v oblasti registrace živností, provádí kontrolní činnost spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Dozorová činnost nad dodržováním povinností vůči spotřebiteli při prodeji výrobků a poskytování služeb.
  • Kompletace spisů, kontrola náležitostí uložených ve spisech z hlediska věcného a formálního, vypracovávání seznamu písemností do spisů.
  • Odborné práce na úseku živnostenského podnikání.
  • Šetření stížností a podnětů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vedení živnostenského rejstříku.
  • Vydávání živnostenských listů a koncesních listin.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.