Přeskočit navigaci

Inspektor omamných látek

Charakteristika

Inspektor omamných látek provádí kontrolu dodržování zákona o návykových látkách spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Kontrola dodržování příslušných ustanovení zákona o návykových látkách.
  • Poskytování informací státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.
  • Udělování souhlasu ke zneškodňování nepoužitelných léčiv v rozsahu stanoveném zákonem o léčivech.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zabezpečování činností vyplývajících z ustanovení zákona o návykových látkách např. zneškodňování nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4419 - Úředníci jinde neuvedení 00 27 809
44193 - Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 26 768 22 949

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání