Přeskočit navigaci

Pracovník samosprávy pro zdravotní péči

Charakteristika

Pracovník samosprávy pro zdravotní péči zajišťuje odbornou agendu v oblasti zdravotní péče a provádí kontrolu dodržování zákona o návykových látkách spadající do kompetence samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Činnosti

  • Kontrola dodržování příslušných ustanovení zákona o návykových látkách.
  • Organizace výběrových řízení.
  • Poskytování informací státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.
  • Spolupráce na kontrolní činnosti zdravotnických zařízení.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zabezpečování činností vyplývajících z ustanovení zákona o návykových látkách např. zneškodňování nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů.
  • Zajišťování ucelené odborné agendy v oblasti zdravotní péče.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.