Přeskočit navigaci

Disponent likvidace pojistných událostí

Charakteristika

Disponent likvidace pojistných událostí provádí metodické řízení likvidací pojistných událostí, kontrolní činnost a likvidaci nejnáročnějších pojistných událostí.

Činnosti

 • Dojednávání vyrovnání sporných nároků v rámci stanoveného limitu (koordinace prošetřování faktů u pochybných nároků).
 • Formulování požadavků na automatizované zpracování pracovních postupů v likvidaci pojistných událostí.
 • Kontrola dodržování pracovních postupů v oblasti likvidace pojistných událostí, provádění revize velkých a nadlimitních pojistných událostí.
 • Konzultační, poradenská a lektorská činnost v oblasti likvidace pojistných událostí.
 • Koordinace a výkon odborných činností při likvidaci zahraničních pojistných událostí.
 • Likvidace složitých a komplikovaných pojistných událostí a pojistných událostí velkého rozsahu.
 • Rozhodování o výši pojistného plnění.
 • Spolupráce při formulování zásad pojistné politiky, ověřování působení pojišťovny v rámci pojistného trhu.
 • Spolupráce při tvorbě nových provozních systémů.
 • Spolupráce s orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, zdravotnickými zařízeními a orgány působícími v zábraně škod.
 • Vedení projektových týmů.
 • Vedení příslušné evidence a koordinace vypracování zpráv.
 • Vypracování metodiky a metodické vedení likvidace pojistných událostí.
 • Vyřizování stížností klientů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24133 - Specialisté likvidace pojistných událostí 37 056 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.