Přeskočit navigaci

Technik likvidace pojistných událostí

Charakteristika

Technik likvidace pojistných událostí provádí prohlídky poškozených věcí škodních událostí, zajišťuje podkladové materiály k likvidaci pojistných událostí a posuzuje rozsah a příčinu vzniku škod.

Činnosti

  • Posuzování rozsahu a příčin škod u standardních pojistných událostí pro vybraná odvětví.
  • Provádění terénních prohlídek, šetření hlášených pojistných událostí.
  • Prvotní kontrola nového klienta s cílem určit všeobecnou přijatelnost a úplnost informací o přijímání rizika a tarifech.
  • Příprava podkladových materiálů k likvidaci pojistných událostí.
  • Spolupráce s policií, právníky a příslušnými institucemi a jednání se znalci daného oboru.
  • Technická podpora Likvidátorům pojistné události u nároků spadajících do vymezené oblasti specializace.
  • Technická podpora Pojišťovacím poradcům zajišťujícím pojištění spadající do vymezené oblasti specializace.
  • Technické zabezpečení realizace standardních likvidačních úkonů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování odborných a znaleckých posudků.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
33152 - Likvidátoři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.