Přeskočit navigaci

Pracovník finanční a daňové správy

Charakteristika

Pracovník finanční a daňové správy zajišťuje odborné práce v rámci správy jednotlivých druhů daní.

Činnosti

  • Provádění daňových kontrol a vytýkacích řízení.
  • Příjem daňových přiznání.
  • Správa registrů daňových subjektů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyměřování daní včetně příslušenství u daňových subjektů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4312 - Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví 28 433 21 959
43123 - Úředníci v oblasti daní 40 622 27 650

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.