Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník správy daní

Charakteristika

Samostatný pracovník správy daní komplexně zajišťuje správu jednotlivých druhů daní.

Činnosti

  • Komplexní správa registrů daňových subjektů.
  • Provádění místního šetření, vyhledávací a kontrolní činnosti a vytýkacích řízení v přímé součinnosti s daňovým subjektem.
  • Samostatné provádění daňových kontrol a vytýkacích řízení na základě plánu kontrol.
  • Samostatné vedení správních řízení a ukládání pokut.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyměřování daní včetně příslušenství u daňových subjektů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3352 - Pracovníci veřejné správy v oblasti daní 00 26 244
33520 - Pracovníci veřejné správy v oblasti daní 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.