Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník finanční revize

Charakteristika

Samostatný pracovník finanční revize komplexně zajišťuje kontrolní činnost územního správního úřadu.

Činnosti

  • Provádění finanční kontroly v rozsahu stanoveném zákonem.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování návrhů na uplatnění sankcí příslušným finančním úřadům, popř. jiným orgánům.
  • Zpracování podkladů pro vyhodnocení přípravy, programu a pracovního postupu a výsledného protokolu o výsledku finanční kontroly.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.