Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník daní a dotací

Charakteristika

Samostatný pracovník daní a dotací komplexně zajišťuje správu daní nebo dotací.

Činnosti

  • Správa jednotlivých druhů daní nebo dotací.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhledávání nových daňových subjektů.
  • Zajišťování agendy při vyřizování opravných prostředků ve správním řízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3352 - Pracovníci veřejné správy v oblasti daní 00 26 244
33520 - Pracovníci veřejné správy v oblasti daní 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.