Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník finanční a daňové správy

Charakteristika

Samostatný pracovník finanční a daňové správy komplexně zajišťuje správu jednotlivých daní a dotací, provádí finanční kontrolu a zajišťuje dozor v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu.

Činnosti

 • Komplexní správa registrů daňových subjektů.
 • Koordinace a metodické usměrňování výkonu cenové kontroly.
 • Provádění finanční kontroly v rozsahu stanoveném zákonem.
 • Provádění místního šetření, vyhledávací a kontrolní činnosti a vytýkacích řízení v přímé součinnosti s daňovým subjektem.
 • Samostatné provádění cenové kontroly v působnosti územních správních úřadů.
 • Samostatné provádění daňových kontrol a vytýkacích řízení na základě plánu kontrol.
 • Samostatné vedení správních řízení a ukládání pokut.
 • Správa jednotlivých druhů daní nebo dotací.
 • Vyhledávání nových daňových subjektů.
 • Vyměřování daní včetně příslušenství u daňových subjektů.
 • Zajišťování agendy při vyřizování opravných prostředků ve správním řízení.
 • Zpracování návrhů na uplatnění sankcí příslušným finančním úřadům, popř. jiným orgánům.
 • Zpracování podkladů pro vyhodnocení přípravy, programu a pracovního postupu a výsledného protokolu o výsledku finanční kontroly.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.