Přeskočit navigaci

Samostatný sociolog

Charakteristika

Samostatný sociolog je pracovník s vyšší kvalifikací, který provádí sociologické průzkumy.

Činnosti

  • Podávání návrhů na žádoucí úpravy pracovních podmínek, pracovního prostředí a řešení sociálních otázek.
  • Poradenská činnost.
  • Provádění sociologických průzkumů včetně provádění příslušných analýz.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zjišťování dat a jejich sociologická interpretace podle daných postupů.
  • Zpracovávání závěrů sociologických průzkumů a analýz.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2632 - Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech 34 199 24 678
26322 - Sociologové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání