Přeskočit navigaci

Analytik veterinárních biopreparátů a léčiv

Charakteristika

Analytik veterinárních biopreparátů a léčiv provádí náročné chemické, fyzikálně-chemické analýzy vzorků veterinárních léčiv a biopreparátů v rámci státního dozoru nad výrobou a distribucí veterinárních biopreparátů a léčiv.

Činnosti

  • Identifikace neshod a stanovení nápravných opatření.
  • Provádění a vyhodnocování laboratorních analýz při použití speciálních analytických metod podle plánu zkoušek.
  • Schvalování a vydávání odborných stanovisek ve stanovené oblasti.
  • Zavádění nových metod v oblasti analýzy veterinárních léčiv.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
  • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2262 - Farmaceuti 37 511 41 749
22629 - Ostatní farmaceuti se specializací 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.