Přeskočit navigaci

Posuzovatel veterinárních biopreparátů a léčiv

Charakteristika

Posuzovatel veterinárních biopreparátů a léčiv provádí klinické hodnocení veterinárních léčivých přípravků, zpracovává hodnotící zprávy, připomínky žadatelům a registrační rozhodnutí.

Činnosti

  • Kontrola překladů souhrnu údajů o přípravku, příbalových informací, obalů.
  • Koordinace hodnocení dle časového plánu včetně vyhodnocování výsledků klinických hodnocení.
  • Poskytování odborných konzultací v rámci posuzovaného procesu.
  • Posuzování žádostí týkajících se klinického hodnocení a příprava návrhů rozhodnutí.
  • Zpracování odborných stanovisek a pokynů, které se týkají klasifikace veterinárních léčivých přípravků s ohledem na způsob jejich výdeje.
  • Zpracování odborných stanovisek ve věci klinického hodnocení v oblasti jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24227 - Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 00 34 895

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.