Přeskočit navigaci

Vedoucí báňské inspekce

Charakteristika

Vedoucí báňské inspekce zajišťuje nejsložitější úkoly v oblasti státní báňské správy.

Činnosti

 • Koordinace činnosti OBÚ odborných útvarů.
 • Posuzování návrhů programů a koncepcí dlouhodobého vývoje státní a regionální politiky ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství.
 • Řešení nejsložitějších úkolů v oblasti působnosti státní báňské správy, zejména systému právní úpravy ochrany a využití nerostných zdrojů.
 • Řízení výzkumně vývojových programů bezpečností práce a provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
 • Spolupráce s Inspektoráty BP a Policii ČR.
 • Stanovení zásad a hlavních priorit pro efektivní výkon státní báňské správy.
 • Tvorba programu prověrek pracovišť organizací podléhajících dozoru SBS ČR.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vydávání stanovisek pro územní orgány státní správy.
 • Zajišťování výkonu státní báňské správy vyplývající z horního zákona a příslušných právních předpisů.
 • Zpracování koncepcí státní politiky ochrany a využívání nerostného bohatství.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21469 - Ostatní důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání