Přeskočit navigaci

Vedoucí báňské inspekce

Charakteristika

Vedoucí báňské inspekce zajišťuje nejsložitější úkoly v oblasti státní báňské správy.

Činnosti

 • Koordinace činnosti OBÚ odborných útvarů.
 • Posuzování návrhů programů a koncepcí dlouhodobého vývoje státní a regionální politiky ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství.
 • Řešení nejsložitějších úkolů v oblasti působnosti státní báňské správy, zejména systému právní úpravy ochrany a využití nerostných zdrojů.
 • Řízení výzkumně vývojových programů bezpečností práce a provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
 • Spolupráce s Inspektoráty BP a Policii ČR.
 • Stanovení zásad a hlavních priorit pro efektivní výkon státní báňské správy.
 • Tvorba programu prověrek pracovišť organizací podléhajících dozoru SBS ČR.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vydávání stanovisek pro územní orgány státní správy.
 • Zajišťování výkonu státní báňské správy vyplývající z horního zákona a příslušných právních předpisů.
 • Zpracování koncepcí státní politiky ochrany a využívání nerostného bohatství.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21469 - Ostatní důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání