Přeskočit navigaci

Technik zabezpečovací letecké techniky

Charakteristika

Technik zabezpečovací letecké techniky zajišťuje provozuschopnost systémů a zařízení potřebných k řízení letového provozu.

Činnosti

  • Metodické řízení a oblasti provozu a údržby.
  • Provádění revizí technických zařízení a systémů potřebných k řízení letového provozu.
  • Stanovení příslušných nápravných opatření.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Zajištění údržby a oprav radionavigačních zařízení a systémů, radarů, radiokomunikačních systémů a letecké telekomunikační sítě. Koordinace dílčích prací.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.