Přeskočit navigaci

Technik technického rozvoje v dole specialista

Charakteristika

Technik technického rozvoje v dole specialista stanovuje a navrhuje technologická zařízení nebo zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé a členité hornické výroby a zavádění nových strojních zařízení v hlubinných dolech.

Činnosti

  • Kontrola při realizaci důlně-technických projektů, provádění výkonného dozoru na strojních celcích.
  • Ověřování nových postupů výroby, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
  • Příprava a kompletace dokumentů technických projektů.
  • Řízení úseku technického rozvoje podniku.
  • Určování technických prostředků pro důlní výrobu na základě stanovených postupů a cílových kapacit.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vypracování důlně-technických projektů a postupů v důlním hornickém prostředí.
  • Zajišťování dokumentace a informací k plánovaným záměrům.
  • Zpracování technických, ekonomických a obchodních podkladů pro nové technologie a zařízení.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21461 - Důlní a hutní inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech 35 845 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.