Přeskočit navigaci

Technik technického rozvoje v dole specialista

Charakteristika

Technik technického rozvoje v dole specialista stanovuje a navrhuje technologická zařízení nebo zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé a členité hornické výroby a zavádění nových strojních zařízení v hlubinných dolech.

Činnosti

  • Kontrola při realizaci důlně-technických projektů, provádění výkonného dozoru na strojních celcích.
  • Ověřování nových postupů výroby, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
  • Příprava a kompletace dokumentů technických projektů.
  • Řízení úseku technického rozvoje podniku.
  • Určování technických prostředků pro důlní výrobu na základě stanovených postupů a cílových kapacit.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vypracování důlně-technických projektů a postupů v důlním hornickém prostředí.
  • Zajišťování dokumentace a informací k plánovaným záměrům.
  • Zpracování technických, ekonomických a obchodních podkladů pro nové technologie a zařízení.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21461 - Důlní a hutní inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech 35 845 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.