Přeskočit navigaci

Loďmistr

Charakteristika

Loďmistr vykonává odborné palubní práce na všech typech plavidel. Je oprávněn samostatně řídit plavidla jako zástupce kapitána.

Činnosti

 • Kontrola palubních zařízení.
 • Kormidelnické (kapitánské) práce s oprávněním samostatného řízení plavidel na vodních cestách.
 • Provádění nejnáročnějších lodnických prací při manévrech plavidla, včetně obsluhy vlečného zařízení.
 • Řízení, monitorování a obsluha palubních strojů a zařízení.
 • Spolupráce při opravách strojního zařízení.
 • Účast při přejímání a předávání nákladu.
 • Výpomoc při uvazování jiného plavidla.
 • Zajištění údržby, pořádku a čistoty na plavidle.
 • Zajišťování palubních prací, např. vyvazování plavidel, příprava kotev a jejich úklid, zaplétání ocelových a konopných lan, mytí, čištění, údržba a konzervace plavidla, obsluha palubních mechanizmů.
 • Zajišťování řádného uložení a stavu palubního inventáře, provozních materiálů a provozuschopného stavu všech palubních zařízení na plavidle.
 • Zastupování velitele plavidla, zajišťování služby u kormidla.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
83501 - Lodníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání