Přeskočit navigaci

Inspektor železniční policie II

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Inspektor železniční policie II vykonává činnosti při odhalování, dokumentaci a zpracovávání méně závažných trestných činů v rámci útvarů služby železniční policie.

Činnosti

  • Samostatné plnění úkolů při odhalování, dokumentaci a zpracovávání méně závažných trestných činů svěřených zvláštním právním předpisem útvaru policie mimo působnost služby kriminální policie a vyšetřování (policejní orgán na základním útvaru Policie ČR).
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.