Přeskočit navigaci

Inspektor železniční policie I

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Inspektor železniční policie I vykonává základní úkony policie v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností v rámci působnosti železniční policie.

Činnosti

  • Odhalování, objasňování a vyřizování přestupků svěřených do působnosti policie.
  • Plnění základních úkolů policie v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností s případným odhalováním s případným využitím služebního psa (hlídková služba).
  • Vedení odloučených pracovišť.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vedení směn hlídkové služby.
  • Výkon služby policie při zabezpečování dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností s možným využíváním technických pomůcek a prostředků.
  • Vyřizování přestupků svěřených do působnosti policie v blokovém řízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.