Přeskočit navigaci

Pracovník ÚSC pro životní prostředí

Charakteristika

Pracovník ÚSC pro životní prostředí zajišťuje dílčí činnosti na úseku životního prostředí v působnosti příslušného ÚSC.

Činnosti

  • Kompletace podkladů za oblast životního prostředí pro statistické účely.
  • Koordinace spisové a archivní služby.
  • Osvětová, výchovná a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí.
  • Přijímání, prověřování a vyřizování podnětů, petic, stížnosti a oznámení občanů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování administrativní a hospodářské činnosti odboru.
  • Zajišťování agendy pro odborné výbory samosprávy.
  • Zajišťování dílčích ekonomických rozborů, sledování čerpání výdajů v rámci rozpočtu odboru životního prostředí.
  • Zajišťování souhrnných stanovisek v jednotlivých odborných úsecích.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3141 - Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) 22 829 25 409
31414 - Technici v oboru ekologie 00 26 843

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.