Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník matrik

Charakteristika

Samostatný pracovník matrik metodicky usměrňuje matriční činnost, poskytuje poradenství obcím a komplexně zajišťuje matriční agendu.

Činnosti

 • Komplexní zajišťování matriční agendy vyplývající z příslušné zákonné normy.
 • Metodické usměrňování a kontrola vedení matriční agendy a souvisejících agend u úřadů zařazených ve správním obvodu, ukládání nápravných opatření.
 • Odborná příprava a ověřování odborné způsobilosti pracovníků obcí v agendě matrik, poradenství obcím pověřeným vedením matrik.
 • Organizace a komplexní zajišťování svatebních obřadů.
 • Ověřování matričních dokladů.
 • Vedení archivu matriky.
 • Vedení příslušných evidencí a dokumentací, zpracování a kontrola statistických dat předávaných Českému statistickému úřadu.
 • Vedení správního řízení a rozhodování o povolení změny jména a příjmení, příjmení po rozvodu.
 • Vidimace a legalizace dokladů a úředních listin pro občany.
 • Výběr správních poplatků a jejich vyúčtování.
 • Vydávání osvědčení a potvrzení a vyřizování žádostí občanů v rozsahu působnosti daného ÚSC.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33436 - Odborní pracovníci vnitřních věcí státu a konzulárních služeb 00 27 270

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání