Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník ÚSC pro správní agendu

Charakteristika

Samostatný pracovník ÚSC pro správní agendu zastřešuje matriční činnost a přestupkové řízení a posuzuje způsobilost k řízení motorových vozidel a jejich technickou způsobilost.

Činnosti

  • Vedení přestupkového řízení na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a všech činností přestupkového úseku v rozsahu působnosti příslušného ÚSC.
  • Zajišťování státoobčanské agendy v rozsahu působnosti příslušného ÚSC.
  • Zpracování a kontrola dokladů pro vedení matrik a souvisejících agend v rozsahu působnosti příslušného ÚSC.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.