Přeskočit navigaci

Pracovník pro veřejné obecní záležitosti

Charakteristika

Pracovník pro veřejné obecní záležitosti zajišťuje správní agendu.

Činnosti

  • Číslování domů, názvů ulic a prostranství.
  • Organizace a technické zabezpečení voleb, sčítání lidu, domů, bytů referenda a veřejných sbírek.
  • Vedení příslušné spisové dokumentace.
  • Vedení složky přidělených a zrušených popisných čísel.
  • Zpracování agendy na úseku shromažďování včetně rozhodování o zamítnutí shromáždění, dohledu nad jejich průběhem, případně jejich rozpouštění.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4419 - Úředníci jinde neuvedení 00 27 809
44191 - Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu 00 26 914

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.