Přeskočit navigaci

Pracovník ÚSC pro správní agendu

Charakteristika

Pracovník ÚSC pro správní agendu zajišťuje veřejné obecní záležitosti a zabezpečuje příslušné správní agendy a s nimi související dokumentace.

Činnosti

  • Plnění oznamovací povinnosti příslušným úřadům.
  • Příprava, vedení a kompletace podkladů pro přestupkové řízení.
  • Vyřizování žádostí o vystavení dokladů, vidimaci a legalizaci úředních listin.
  • Zajišťování agendy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů včetně vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování dokumentace na úseku evidence obyvatel.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.