Přeskočit navigaci

Specialista Evropského sociálního fondu

Charakteristika

Specialista Evropského sociálního fondu zajišťuje dílčí procesy a činnosti na svěřeném úseku, zajišťuje poradenské služby, vede komplexní zpracování finanční stránky projektů v rámci evropských fondů, programů, zodpovídá za správnost poukazovaných plateb, dohlíží nad finančním plnění rozpočtu projektu, spolupracuje s předkladateli řešení projektových zadání a ostatními účastníky projektu, zajišťuje finanční agendy projektů.

Činnosti

  • Koordinace činností týmů podílejících se na tvorbě, realizaci a sledování průběhu projektů ESF.
  • Podílí se na zpracovatelské činnosti při vyhotovování a předávání hodnotících zpráv o finančním průběhu a hodnocení realizace projektů pro MPSV (SSZ).
  • Řízení vedení standardizované finanční dokumentace projektu.
  • Zajišťování činností souvisejících s finančními toky prostředků z Evropského sociálního fondu na projekty (grant i veřejná zakázka), ověřování správnosti poukazovaných plateb.
  • Zajišťování poradenské a informační činnosti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2411 - Specialisté v oblasti účetnictví 36 790 30 738
24113 - Specialisté kalkulací, cen a nákladů 43 847 26 717
2423 - Specialisté v oblasti personálního řízení 39 984 32 262
24230 - Specialisté v oblasti personálního řízení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.