Přeskočit navigaci

Specialista Evropského sociálního fondu

Charakteristika

Specialista Evropského sociálního fondu zajišťuje dílčí procesy a činnosti na svěřeném úseku, zajišťuje poradenské služby, vede komplexní zpracování finanční stránky projektů v rámci evropských fondů, programů, zodpovídá za správnost poukazovaných plateb, dohlíží nad finančním plnění rozpočtu projektu, spolupracuje s předkladateli řešení projektových zadání a ostatními účastníky projektu, zajišťuje finanční agendy projektů.

Činnosti

  • Koordinace činností týmů podílejících se na tvorbě, realizaci a sledování průběhu projektů ESF.
  • Podílí se na zpracovatelské činnosti při vyhotovování a předávání hodnotících zpráv o finančním průběhu a hodnocení realizace projektů pro MPSV (SSZ).
  • Řízení vedení standardizované finanční dokumentace projektu.
  • Zajišťování činností souvisejících s finančními toky prostředků z Evropského sociálního fondu na projekty (grant i veřejná zakázka), ověřování správnosti poukazovaných plateb.
  • Zajišťování poradenské a informační činnosti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2411 - Specialisté v oblasti účetnictví 35 088 29 962
24113 - Specialisté kalkulací, cen a nákladů 40 421 26 254
2423 - Specialisté v oblasti personálního řízení 39 988 30 991
24230 - Specialisté v oblasti personálního řízení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.