Přeskočit navigaci

Referent zaměstnanosti - EURES poradce

Charakteristika

Referent zaměstnanosti - EURES poradce poskytuje informační a poradenské služby pro získání nebo nabídku zaměstnání v rámci zemí EU/EHP.

Činnosti

  • Aktualizace informační sítě EURES a provádění vzájemné výměny informací mezi EURES poradci.
  • Monitorování pracovní mobility a situace na trhu práce v rámci EU/EHP.
  • Odborné metodické, konzultační, propagační a ostatní činnosti v oblasti evropských služeb zaměstnanosti.
  • Organizace přeshraniční mezinárodní a mezioborové spolupráce při poradenství k získávání zaměstnání.
  • Poskytování informačních a poradenských služeb pro získání zaměstnání v zemích EU/EHP.
  • Zpracování projektů na podporu aktivit EURES.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3333 - Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 16 431 23 528
33335 - Odborní pracovníci zahraniční zaměstnanosti 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.