Přeskočit navigaci

Referent zaměstnanosti - odborný pracovník rekvalifikací

Charakteristika

Referent zaměstnanosti - odborný pracovník rekvalifikací provádí specializované činnosti z oblasti poradenství k rekvalifikacím uchazečů, zájemců, osob na pracovní rehabilitaci a zaměstnanců, včetně jejich zabezpečování, připravuje vzdělávací programy, provádí analytickou a metodickou činnost.

Činnosti

  • Poskytování poradenství a informací k rekvalifikacím uchazečů a zájemců.
  • Poskytování poradenství a informací k rekvalifikacím zaměstnanců.
  • Příprava, uzavírání a plnění dohod k rekvalifikacím s uchazeči, zájemci, vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli.
  • Spolupráce na realizaci národních a regionálních projektů financovaných z fondů EU s obsahem klíčové aktivity rekvalifikace.
  • Spolupráce se státními a jinými orgány a institucemi v záležitostech souvisejících s rekvalifikacemi.
  • Zpracování a hodnocení rekvalifikačních programů.
  • Zpracování metodických pokynů, organizačních postupů ÚP v oblasti rekvalifikace.
  • Zpracování rozpočtu nákladů na rekvalifikace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3333 - Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 16 431 23 528
33334 - Odborní pracovníci rekvalifikací 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.