Přeskočit navigaci

Referent zaměstnanosti - odborný pracovník rekvalifikací

Charakteristika

Referent zaměstnanosti - odborný pracovník rekvalifikací provádí specializované činnosti z oblasti poradenství k rekvalifikacím uchazečů, zájemců, osob na pracovní rehabilitaci a zaměstnanců, včetně jejich zabezpečování, připravuje vzdělávací programy, provádí analytickou a metodickou činnost.

Činnosti

  • Poskytování poradenství a informací k rekvalifikacím uchazečů a zájemců.
  • Poskytování poradenství a informací k rekvalifikacím zaměstnanců.
  • Příprava, uzavírání a plnění dohod k rekvalifikacím s uchazeči, zájemci, vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli.
  • Spolupráce na realizaci národních a regionálních projektů financovaných z fondů EU s obsahem klíčové aktivity rekvalifikace.
  • Spolupráce se státními a jinými orgány a institucemi v záležitostech souvisejících s rekvalifikacemi.
  • Zpracování a hodnocení rekvalifikačních programů.
  • Zpracování metodických pokynů, organizačních postupů ÚP v oblasti rekvalifikace.
  • Zpracování rozpočtu nákladů na rekvalifikace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3333 - Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 16 431 23 528
33334 - Odborní pracovníci rekvalifikací 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.