Přeskočit navigaci

Pracovník úseku zaměstnanosti krajské pobočky Úřadu práce České republiky

Charakteristika

Pracovník úseku zaměstnanosti krajské pobočky Úřadu práce České republiky zprostředkovává zaměstnání, poskytuje poradenské a informační služby uchazečům a zájemcům o práci, rekvalifikace a studium, zajišťuje úkoly související s realizací aktivní politiky zaměstnanosti a veřejné služby.

Činnosti

  • Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů služby úřadu práce (aktivní politiky zaměstnanosti) ve vymezené územní působnosti.
  • Koordinace zpracování analýz, výhledů, studií a prognóz vývoje trhu práce ve vymezené územní působnosti.
  • Navrhování opatření aktivní politiky zaměstnanosti na základě analýzy a prognózy situace na trhu práce.
  • Spolupráce na realizaci státních, regionálních poradenských a rekvalifikačních projektech a na poradenských a rekvalifikačních projektech financovaných z fondů EU.
  • Spolupráce se státními a jinými orgány a institucemi v záležitostech souvisejících s poradenskými programy a rekvalifikacemi.
  • Zajišťování finanční agendy včetně provádění kontroly dodržování stanovených rozpočtových pravidel.
  • Zpracování metodických pokynů, organizačních postupů úřadu práce v oblasti poradenských programů rekvalifikací.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.