Přeskočit navigaci

Referent zaměstnanosti - pracovník evidence a podpory

Charakteristika

Referent zaměstnanosti - pracovník evidence a podpory zabezpečuje primární služby úřadu práce fyzickým osobám při zaevidování a vedení evidence. Provádí administrativní činnosti při stanovení a zpracování podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Zpracovává agendu, vede správní řízení a rozhodování ve věci přiznávání a výplat podpor v nezaměstnanosti.

Činnosti

  • Poskytování informací o přiznání dávek.
  • Vedení a aktualizace evidence a dokumentace.
  • Vedení správních řízení z oblasti podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.
  • Vyplácení dávek podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.
  • Zaevidování uchazečů o zaměstnání do informačního systému.
  • Zajišťování a posuzování nároků na přiznání různých dávek podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.
  • Zpracování zpráv a statistických přehledů o realizovaných platbách podpor.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3333 - Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 16 431 23 528
33333 - Odborní pracovníci evidence a podpory 00 23 028

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.