Přeskočit navigaci

Pracovník úseku zaměstnanosti kontaktního pracoviště

Charakteristika

Pracovník úseku zaměstnanosti kontaktního pracoviště zajišťuje kontakt s občany při zprostředkování zaměstnání, provádí registraci uchazečů o zaměstnání a plní další s tím spojené administrativní úlohy.

Činnosti

  • Poskytování informací uchazečům o zaměstnání o službách úřadu práce a nabídce volných míst.
  • Vedení evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání včetně osob se zdravotním postižením.
  • Vedení předepsané dokumentace v oblasti zaměstnanosti kontaktního pracoviště úřadu práce.
  • Zprostředkování volných pracovních míst uchazečům o zaměstnání a poskytování podpory při jejich umisťování.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.