Přeskočit navigaci

Ortoticko-protetický technik

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Ortoticko-protetický technik na základě předpisu lékaře a pod odborným dohledem ortotika-protetika navrhuje a konstruuje ortopedické a protetické pomůcky.

Činnosti

  • Podílení se na konstrukci ortopedických pomůcek za použití modulárních komponentů a individuálně vyrobených částí.
  • Podílení se na konstrukčním řešení jednotlivých pomůcek v celém rozsahu oboru včetně využití nejnovějších technologií snímání měrných podkladů.
  • Provádění základního zácviku klienta a jeho rodiny nebo sestry s používáním ortopedické pomůcky , provádění zácviku a informování o základechy její údržby.
  • Spolupráce na kalkulaci jednotlivých výrobků.
  • Vedení základní zdravotnické dokumentace protetických pacientů.
  • Výběr vhodných sériových pomůcek u lehčích typů postižení, aplikace a případná úprava těchto pomůcek.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání