Přeskočit navigaci

Ortotik-protetik

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Ortotik-protetik na základě technické dokumentace navrhuje a konstruuje ortopedicko-protetické pomůcky a samostatně je aplikuje pacientům.

Činnosti

  • Konstrukce ortopedických pomůcek za použití modulárních komponentů a individuálně vyrobených částí.
  • Konzultace s pacientem o možnosti a vhodnosti jednotlivých vybavení s výhledem na následnou rehabilitaci a integraci do normálního života.
  • Podílení se na psychosociální integraci pacienta do standardních norem zdravého života.
  • Provádění základního zácviku klienta, případně rodinných příslušníků nebo ošetřovatelského personálu s používáním pomůcky a se základy její údržby.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vybírání vhodných sériových pomůcek u lehčích typů postižení, jejich aplikace, popřípadě úprava.
  • Vytváření kalkulací jednotlivých výrobků.
  • Vytváření konstrukčních řešení jednotlivých ortotických a protetických pomůcek v celém rozsahu oboru včetně využití nejnovějších technologií snímání měrných podkladů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání