Přeskočit navigaci

Nutriční terapeut

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Nutriční terapeut vykonává a koordinuje odborné činnosti v oblasti výživy zdravého i nemocného člověka, kromě dětí do jednoho roku věku, ve zdravotnických zařízeních včetně ambulantních, v zařízeních sociální péče a v terénní péči.

Činnosti

  • Kontrola úrovně stravování ve zdravotnických, sociálních a školských zařízeních.
  • Navrhování změny v ordinované dietě, způsobu příjímání stravy.
  • Provádění edukace jedinců, rodin a skupin v oblasti léčebné a zdravé výživy.
  • Provádění odborné činnosti na úseku dietního stravování v rámci realizace ošetřovatelského procesu.
  • Provádění vyšetření ke zjištění stavu výživy pacienta.
  • Sestavování jídelního plánu, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet, event. ve vyjímečných případech provádí přípravu stravy v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy.
  • Spolupráce s jinými zdravotnickými pracovníky při zabezpečování nutriční podpory pacientů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracovávání nutriční anamnézy, u pacientů v závažných stavech provádění bilance stravy per os.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2265 - Specialisté v oblasti dietetiky a výživy 22 456 25 506
22650 - Specialisté v oblasti dietetiky a výživy 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání