Přeskočit navigaci

Nutriční asistent

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Nutriční asistent vykonává odborné činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče pod odborným dohledem nutričního terapeuta v oblasti výživy zdravého i nemocného člověka ve zdravotnických zařízeních včetně ambulantních, v zařízeních sociální péče a v terénní péči.

Činnosti

  • Podílení se na edukaci jedinců, rodin a skupin v oblasti léčebné a zdravé výživy.
  • Podílení se na zabezpečování nutričních potřeb pacienta formou ošetřovatelského procesu.
  • Posuzování stavu výživy u pacientů s nekomplikovaným onemocněním, ve specifických případech příprava stravy v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy.
  • Sestavování individuálních jídelních plánů na základě indikace lékaře, včetně sestavování propočtů biologické a energetické hodnoty diet u pacientů s nekomplikovaným onemocněním.
  • Sestavování předpisu stravy pro jednotlivé diety a celé zdravotnické zařízení nebo zařízení sociální péče.
  • Spolupráce s jinými zdravotnickými pracovníky při zabezpečování nutriční podpory pacientů.
  • Spolupráce s lékařem na preventivní, léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa.
  • Zpracování dokumentace o nutričním příjmu pacienta.
  • Zpracování nutričních propočtů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3259 - Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení 23 424 27 767
32592 - Nutriční asistenti 00 23 763

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání