Přeskočit navigaci

Zubní instrumentářka

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zubní instrumentářka pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky provádí instrumentaci při stomatologických zákrocích a zajišťuje další práce související s náplní ordinace.

Činnosti

  • Asistence při stomatologických ošetřeních.
  • Péče o pacienta v průběhu poskytování stomatologického ošetření.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyvolávání RTG snímků.
  • Zajištění přepravy dentálních materiálů na odborné zpracování, přinášení zpracovaných výrobků a výsledků vyšetření.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5329 - Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení 16 221 19 612
53294 - Zubní instrumentáři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání