Přeskočit navigaci

Právní čekatel

Charakteristika

Právní čekatel vykovává pod vedením a dohledem státního zástupce právní praxi a tak se připravuje na výkon funkce státního zástupce.

Činnosti

  • Posuzování důkazního materiálu.
  • Příprava a kompletace spisů a právních dokumentů.
  • Spolupráce na úkonech v přípravném řízení trestním.
  • Zajišťování pomoci obětem trestných činů.
  • Zajišťování správných a platných dokumentů pro další řízení.
  • Zpracování jednoduchých obžalob, analýz, stanovisek a právních rozborů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2611 - Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci 16 132 23 050
26114 - Právní čekatelé státního zastupitelství 00 22 754

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání