Přeskočit navigaci

Notářský koncipient

Charakteristika

Notářský koncipient se pod vedením a dohledem notáře připravuje na výkon funkce notáře, vykonává přípravné a dílčí úkony notářské činnosti.

Činnosti

  • Provádění vidimace a legalizace s výjimkou věcí vztahujících se k cizině.
  • Přijímání úschov.
  • Zajišťování dílčích úkonů při správě majetku a vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování jednotlivých úkonů v oblasti poskytování právních služeb podle pověření notáře.
  • Zajišťování přípravných a dílčích úkonů notářské činnosti.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2619 - Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení 47 109 33 965
26194 - Notářští koncipienti a kandidáti 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání