Přeskočit navigaci

Justiční čekatel

Charakteristika

Justiční čekatel zpracovává právní analýzy, zajišťuje přípravu jednání, vede jednání s klienty a spolupracuje se soudcem v dalších záležitostech. Výkonem těchto aktivit se připravuje pod vedením a dohledem soudců výkon soudcovské funkce.

Činnosti

  • Kompletování a studium příslušné dokumentace a soudních spisů.
  • Spolupráce na právních rozborech.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výkon kompetencí podle jednacího řádu pro okresní a krajské soudy.
  • Zajišťování a shromažďování důkazního materiálu.
  • Zajišťování přípravy návrhů smluv, žalob a dalších právních dokumentů.
  • Zpracovávání analýz, stanovisek a právních rozborů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2612 - Soudci a příbuzní pracovníci 00 27 406
26124 - Justiční čekatelé 00 26 486

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání