Přeskočit navigaci

Asistent soudce Ústavního soudu

Charakteristika

Asistent soudce Ústavního soudu vykonává pro soudce právní expertizy a další odborné právnické činnosti spojené s přípravou, projednáváním a rozhodováním v konkrétních věcech.

Činnosti

  • Odborné rešerše spisové dokumentace.
  • Shromažďování a odborné posuzování důkazního materiálu z hlediska jeho významnosti pro rozhodovací proces v soudním řízení.
  • Zpracování konceptů rozhodnutí a jejich odůvodnění.
  • Zpracování návrhů písemných právních úkonů.
  • Zpracování právních rozborů a stanovisek.
  • Zpracování přehledu vývoje právní úpravy ve vztahu ke konkrétnímu případu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2612 - Soudci a příbuzní pracovníci 00 27 406
26123 - Asistenti soudců 00 25 852

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.