Přeskočit navigaci

Asistent soudce

Charakteristika

Asistent soudce vykonává pro soudce právní expertizy a další odborné právnické činnosti spojené s přípravou projednávání a rozhodování v konkrétních věcech a některé procesní úkony spojené s projednáváním a rozhodováním věcí.

Činnosti

  • Odborné rešerše spisové dokumentace.
  • Provádění jednotlivých procesních úkonů v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem nebo z pověření soudce.
  • Rozhodovací činnost v rozsahu stanoveném zákonem o vyšších soudních úřednících.
  • Shromažďování a odborné posuzování důkazního materiálu.
  • Zpracování konceptů rozhodnutí a jejich odůvodnění.
  • Zpracování návrhů písemných právních úkonů.
  • Zpracování právních rozborů a stanovisek.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání