Přeskočit navigaci

Exekutor

Charakteristika

Exekutor je podle zákona oprávněn nezávisle vykonávat nucený výkon exekučních titulů, zajišťovat další činnosti podle zákona.

Činnosti

  • Doručování listin a výkon kompetencí soudního vykonavatele.
  • Poskytování právní pomoci účastníkům exekučního řízení v rozsahu stanoveném zákonem.
  • Provádění dražeb movitých a nemovitých věcí za podmínek stanovených zákonem.
  • Přijímání věcí do úschovy.
  • Sepisování exekutorských zápisů a listin.
  • Vydávání exekučních příkazů.
  • Výkon exekucí, jimiž je exekutor pověřen soudem na návrh oprávněného účastníka řízení.
  • Vykonávání exekutorské praxe.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání