Přeskočit navigaci

Soudce obecných soudů

Charakteristika

Soudce obecných soudů jako zákonný soudce v pozici samosoudce nebo jako člen soudního senátu, nezávisle projednává sporná práva a povinnosti fyzických a právnických osob a rozhoduje o nich, rozhoduje o vině a trestu v trestních věcech a ve věcech správního soudnictví.

Činnosti

  • Kompletování a příprava podkladů a dokumentace pro projednávání soudních sporů.
  • Projednávání a rozhodování sporů a jiných věcí, vyplývajících z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů.
  • Projednávání a rozhodování trestních věcí.
  • Projednávání a rozhodování věcí ve správním soudnictví.
  • Vedení soudních spisů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2612 - Soudci a příbuzní pracovníci 00 27 406
26121 - Soudci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání