Přeskočit navigaci

Programátor

Charakteristika

Programátor navrhuje, programuje a udržuje počítačové programy, aplikace a řešení.

Činnosti

  • Analýza a stanovení potřeb, komunikace s uživateli.
  • Definování HW potřeb pro aplikace a programy.
  • Komunikace s dodavateli a posouzení navržených řešení.
  • Programování aplikací, databází a operačních systémů, tvorba webových stránek.
  • Rozšiřování odborných znalostí, sledování aktuálních trendů souvisejících oborů a technologií, spolupráce na vzdělávání kolegů.
  • Řešení vzniklých problémů.
  • Vedení dokumentace, spolupráce na tvorbě vnitropodnikových manuálů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3512 - Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií 35 437 29 381
35120 - Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání