Přeskočit navigaci

Rada justiční stráže

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Rada justiční stráže v souladu se zákonnými normami a předpisy komplexně řídí fungování systému justiční stráže, ostrahu objektů a ochranu pořádku a bezpečnosti soudů, státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti.

Činnosti

  • Komplexní řešení systému pro zajišťování pořádku a bezpečnosti v budovách soudů a státních zastupitelství.
  • Komplexní zajišťování systému střežení objektů soudů, státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování systému bezpečnosti výkonu pravomocí orgánů justice a státních zastupitelství.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
0110 - Generálové a důstojníci v ozbrojených silách 00 38 263
01102 - Vyšší důstojníci v ozbrojených silách 00 45 962

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání